Vad man ska tänka på när man köper en smart elbilsladdare

Sveriges övergång till ett mer hållbart samhälle har på senare tid fått en stark drivkraft. Ett av de viktigaste stegen mot en renare framtid är att minska användningen av fossila bränslen och istället öka användningen av förnybara källor, som sol och vind. För att göra detta har många svenskar bytt ut sin bil mot en elbil. Men det är inte bara bilen i sig som är viktig, utan också dess laddning. En smart elbilsladdare är en förutsättning för en smidig och effektiv laddning. Men vad ska man tänka på när man ska köpa en laddbox till sin elbil?

Två huvudtyper av elbilsladdare

Först och främst är det viktigt att välja rätt typ av laddbox för din elbil. Det finns två huvudtyper av laddboxar, AC och DC laddboxar. AC laddboxar är den vanligaste typen av laddboxar och är också den typen som de flesta elbilar använder. De laddar bilen med en strömstyrka på mellan 3,7 och 22 kW, vilket innebär att det tar mellan 3 och 10 timmar att ladda bilen, beroende på bilmodell och batteristorlek. DC laddboxar däremot, laddar bilen med högre strömstyrkor på upp till 350 kW och kan ladda bilen mycket snabbare, men de är också dyrare och kräver ofta mer utrymme. DC laddboxar är vanligast på laddstationer längs motorvägar och större vägar, medan AC laddboxar är vanligast hemma eller på mindre offentliga laddstationer.

En annan faktor att ta hänsyn till när man ska välja en laddbox är hur mycket ström som finns tillgänglig i hemmet eller på arbetsplatsen där laddboxen ska installeras. Detta beror på vilken typ av anslutning som finns i fastigheten. För att använda en laddbox på 22 kW behöver man oftast en tre-fas anslutning, medan en laddbox på 7,4 kW kan fungera med en vanlig en-fas anslutning. Innan man installerar en laddbox bör man alltid kontrollera med en elektriker vilken typ av anslutning som behövs för att installera laddboxen och om det finns tillräckligt med kapacitet för att ladda bilen.

En annan viktig faktor att tänka på är säkerhet. En laddbox ska installeras av en certifierad elektriker för att säkerställa att installationen görs på ett korrekt sätt. Det är också viktigt att välja en laddbox som har godkänts av europeiska säkerhetsstandarder och har inbyggda säkerhetsfunktioner, som överspänningsskydd och jordfelsbrytare. Detta är särskilt viktigt för utomhusinstallationer där laddboxen utsätts för regn och fukt.

Anlita fackman för installation av elbilsladdare

Att installera en laddbox till sin elbil kan vara en ganska omfattande uppgift, och det kan därför vara lockande att göra det själv för att spara pengar. Men det finns många faktorer som kan göra att det är bättre att anlita en fackman för att installera laddboxen.

För det första är elinstallationer i hemmet inte något som ska underskattas. Att installera en laddbox kräver en viss kunskap om elektricitet och elinstallationer, och det finns risker med att göra det själv om man inte har erfarenhet eller rätt utbildning. Att arbeta med höga spänningar och strömmar utan den nödvändiga kunskapen och utbildningen kan leda till allvarliga skador eller till och med dödsfall.

För det andra är det viktigt att laddboxen installeras på rätt sätt för att undvika problem med elnätet och att se till att laddboxen fungerar optimalt. En felaktigt installerad laddbox kan skada bilens batteri och till och med orsaka brand. Om något går fel med installationen är det också mycket möjligt att garantin på laddboxen och bilen upphör att gälla, vilket kan bli en dyr historia.

En annan faktor som kan göra det värt att anlita en fackman är att de ofta kan ge råd om vilken laddbox som är bäst för din elbil och vilka funktioner som kan vara användbara att ha. En fackman har också kunskap om de olika typerna av laddboxar och vilka som fungerar bäst med ditt elsystem. Detta kan vara särskilt viktigt om du har en äldre fastighet eller ett elsystem som behöver uppgraderas.

Om något går fel kan det bli dyrt

Det är också viktigt att notera att många laddboxtillverkare kräver att laddboxen installeras av en certifierad elektriker för att garantin ska gälla. Om laddboxen installeras av en lekman kan garantin alltså upphöra att gälla, vilket kan bli en dyr historia om något går fel.

Sammanfattningsvis är det alltså generellt sett bättre att anlita en fackman för att installera laddboxen till din elbil. Detta minimerar risken för skador och felinstallationer, och det kan också ge möjlighet till att få råd om vilken elbilsladdare som är bäst för din bil och ditt hem. Så även om det kan vara frestande att göra det själv för att spara pengar, så kan det faktiskt bli dyrare i längden om något går fel.

Läs också: Livnär dig som influencer