NATO: En viktig allians eller en orsak till ökad spänning?

Natomillitär

NATO, eller Nordatlantiska fördraget, är en militär allians som bildades 1949 och består av 30 medlemsstater från Nordamerika och Europa. Alliansen grundades för att ge en gemensam försvar mot den sovjetiska expansionen efter andra världskriget. NATO har varit en viktig faktor i att upprätthålla fred och säkerhet i Europa och Nordamerika under det kalla kriget. …

Läs mer